SHIRO DEMO KURO DEMO NAI SEKAI DE, PANDA WA WARAU (COMPLETE)