Ao no SP: Gakko nai Keisatsu Shimada Ryuhei (COMPLETE)