• Yui Okada sebagai Nozomu “BAKA” Tanaka
  • Yuri Tsunematsu sebagai Akane “Ota/Wota” Kikuchi
  • Yurika Nakamura sebagai Shiori “Robo” Saginomiya
  • Keita Machida sebagai Masataka “Waseda” Sawatari
  • Ayaka Imoto sebagai Kujou “Majo” Hisui
  • Momoko Fukuchi sebagai Minami “Yamai” Yamamoto
  • Ryo Yokohama sebagai Polisi
  • Risa Naito sebagai Shiikyon
  • Kouji Ohkura sebagia Wakil Kepala Sekolah